Edukacja Kadry 2018-2021

 Tytuł projektu:

„Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększania szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób”

Do głównych celów projektu należało:

I. Wzmocnienie działań szkoły w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną.

II. Wzmocnienie działań szkoły w przygotowaniu do możliwie najbardziej samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną w codziennym życiu.

III. Poznanie i wprowadzenie TIK wspomagających proces nauczania, rewalidacji, kompensacji uczniów naszej placówki.

IV. Poznanie i wprowadzenie TIK pomagających osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną w codziennym funkcjonowaniu.

V. Zdobycie doświadczenia w pracy z uczniami niepolskojęzycznymi, zwłaszcza z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji.

W ramach projektu odbyły się 32 mobilności: 8 typu job shadowing, 2 typu teaching assignment, a 16 nauczycieli wzięło udział w specjalistycznych szkoleniach. Główne działania projektowe to udział w powyższych mobilnościach, a następnie wdrażanie poznanych metod i narzędzi do codziennej pracy z uczniami oraz upowszechnienie tej wiedzy i umiejętności wśród grona pedagogicznego i poza organizacją wysyłającą.

Dobre praktyki i rezultaty