Nasz team

Łukasz Gruszka
Nauczyciel Wychowania Fizycznego w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Posiada uprawnienia jako ratownik WOPR.
Instruktor nauki pływania od blisko 20 lat.
Trener reprezentacji woj. Wielkopolskiego „Sprawni Razem” w pływaniu.
Wielokrotne Mistrzostwa Polski w Pływaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Dwóch uczniów powołanych do Reprezentacji Polski w pływaniu „Sprawni Razem”.

Zofia Michalczyk
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Posiada uprawnienia jako ratownik WOPR.
Wieloletni Instruktor nauki pływania.
Wieloletni Instruktor AQUA AEROBIKU.