Program Rehabilitacja 25 plus

Nasza szkoła realizuje  program ,,Rehabilitacja 25 plus”  finansowany  ze środków PEFRON.

Głównym celem programu jest zapewnienie uczestnikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie przygotowania ich do życia w środowisku społecznym, utrzymania, dalszego kształcenia  samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Staramy się, by byli jak najbardziej sprawczy  i gotowi do dorosłości, na miarę swojego osobistego potencjału. Uczestnicy w ramach projektu korzystają z: treningu umiejętności społecznych,  zajęć ruchowo-rekreacyjnych,  zajęć kulinarnych, informatycznych, doradztwa zawodowego oraz rozwijają swoje kompetencje w zakresie życia społecznego. Podejmowane są także działania aktywizujące ich zawodowo, odbywa się to w ramach zajęć kulinarnych, wszelkiego rodzaju prac porządkowych oraz pełnienia praktyk – pełnienia funkcji opiekuna uczniów . Uczestnicy mają okazję rozwijać swoje kompetencje społeczne i poznają różnorodne formy spędzania czasu wolnego.  Wszystkie te działania służą stworzeniu uczestnikom projektu możliwości łatwiejszego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zachęceniu ich do aktywnego uczestnictwa w wielu dziedzinach życia, rozwijaniu i wzmacnianiu u nich nabytych wcześniej umiejętności, zachęcaniu do jak największej aktywności i samodzielności życiowej.