Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Ewa Czekała - przewodnicząca

Renata Banaszak - skarbnik

Marzena Faryś - członkini

Magdalena Potyrała-Błaszczyk - członkini 

 

 

Numer konta Rady Rodziców: 83 8413 0000 0023 1954 3000 0001

W roku szkolnym 2023/2024 wysokość składki na rzecz Rady Rodziców wynosi  80 zł (na drugie i kolejne dziecko 40 zł).

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz rok szkolny.