Ciasteczka, które niosą dobro

Co tutaj się dzieje? Zapach pieczonych ciasteczek roznosi się po całej szkole.

Już niebawem więcej informacji.

Podczas zajęć wykorzystano sprzęt z programu „Laboratoria Przyszłości”.