Strona główna/O nas/Projekty - Akcje - Programy/Erasmus+/Współpraca Szkół KA2 Malta - Polska 2020-2023

Współpraca Szkół KA2 Malta - Polska 2020-2023

23/05 2024

Tytuł projektu:

„Matematyka to zabawa! Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”

Koordynator projektu: Guardian Angel Resource Centre Malta

Nr projektu: KA229-45EE2977-EN 2020

Czas trwania: 01.09.2020 r. - 31.08.2023 r.

Budżet projektu: 38.650,00 EUR


Projekt obejmuje:

  • dwa krótkoterminowe szkolenia nauczycieli w Polsce oraz dwa krótkoterminowe szkolenia nauczycieli na Malcie,
  • krótkoterminowe wymiany grup uczniów- dwie dla uczniów z Polski oraz dwie dla uczniów z Malty.

Uczestnikami naszego projektu są uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej oraz nauczyciele partnerskich szkół.

Każdemu ze uczniów biorących udział w projekcie zostanie przydzielony opiekun, który będzie wspierał ucznia w osiągnięciu jak najpełniejszego udziału w projekcie. Mentor weźmie również udział w mobilności swoich uczniów.

Poprzez działania projektowe nasi uczniowie rozwiną kluczowe umiejętności i kompetencje, które obejmują:

  • umiejętność wykonywania operacji matematycznych;
  • umiejętność dopasowania odpowiednich działań matematycznych do rzeczywistych sytuacji;
  • zrozumienie zależności niezbędnych do wykonywania obliczeń pamięciowych;
  • dostrzeganie zależności liczbowych;
  • umiejętność zastosowania wiedzy m.in. wyuczone czynności matematyczne, w nowych sytuacjach;
  • czytanie i pisanie.

Nauczyciele i pedagodzy specjalni rozwiną swoje umiejętności i warsztat pracy poprzez wymianę dobrych praktyk pomiędzy edukatorami w naszych placówkach, Przyczyni się to do jeszcze lepszego wspierania rozwoju swoich uczniów oraz nabywanie przez nich umiejętności i kompetencji w zakresie, który obejmuje projekt.

Opracowany zostanie e-book opisujący stosowane przez nas metody. Metody te, wraz ze zbiorem konkretnych scenariuszy zajęć, będą adresowane do edukatorów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, szkołami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, szkół ich studentów, uczniów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę, umożliwia wyjazdy studentów, uczniów za granicę. Promuje mobilność pracowników szkół, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami lub placówkami oświatowymi.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus

do góry