Strona główna/O nas/Projekty - Akcje - Programy/Erasmus+/Współpraca Szkół KA2 Polska - Malta 2016-2018

Współpraca Szkół KA2 Polska - Malta 2016-2018

16/05 2024

Tytuł Projektu: Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych.

AKCJA: KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół

Organizacja Partnerska: Guardian Angel Secondary Education Resource Centre z Malty

Czas trwania: od 01. 09. 2016 r. do 30. 06. 2018 r.

Całkowita kwota dofinansowania: 60 325,00 EUR

Opis projektu

Projekt pt. "Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych" realizowany jest przez dwie szkoły specjalne: Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (Polska) oraz Guardian Angel Secondary Education Resource Centre w Hamrun (Malta) przez okres 22 miesięcy. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie prowadzenia edukacji włączającej osoby z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie umiejętności podstawowych, do których w niniejszym projekcie zaliczono:

 1. zdolność nawiązania kontaktu z nowo spotkanymi osobami z odmiennego środowiska (jego komponenty to m.in.: inne otoczenie fizyczne, inna narodowość, inny język, inny krąg kulturowy),
 2. zdolność współpracy z niedawno spotkanymi osobami,
 3. umiejętność dobrania ubrania adekwatnego do pogody,
 4. umiejętność bezpiecznego eksplorowania nowego otoczenia wyrażona poprzez bezpieczne spędzenie czasu wolnego w pobliżu miejsca zakwaterowania.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez działania realizowane w trakcie projektu, w tym m.in. udział pracowników oraz uczniów wraz z opiekunami w tygodniowej wizycie w organizacji partnerskiej. Odbędą się działania związane z uczeniem się/nauczaniem oraz szkoleniami. Realizacja działań zostanie wsparta jednoczesnym opracowaniem bogatej dokumentacji projektowej, z której ostatecznie wyłoni się program uczenia oparty na metodologii uczenia najskuteczniejszej dla tych uczniów - podejścia zintegrowanego i wykorzystania uczenia się przez doświadczenie. Program będzie nosił tytuł „Ja w nowym miejscu wśród nowych znajomych" i ma potencjał, aby być wykorzystywanym przez inne placówki prowadzące kształcenie specjalne. W trakcie programu w obu placówkach odbywać się będą zajęcia, warsztaty, imprezy okolicznościowe w czasie których uczniowie poznawać będą partnerskie kraje, ich tradycje i zwyczaje. Punktem kulminacyjnym będzie podróż samolotem do rówieśników Z Malty i odwrotnie. Te niesamowite wydarzenia pozwolą pokonać lęk przed podróżą samolotem oraz naukę przez doświadczenie. Wymiana uczniów stworzy możliwość spotkania się osób z dwóch różnych krajów, tak dalekich od siebie. Praca w międzynarodowym gronie ekspertów - nauczycieli kształcenia specjalnego znacząco podniesie jakość pracy szkół partnerskich i na uatrakcyjnienie procesów nauczania.

Dzięki udziałowi w projekcie kompetencje społeczne nabędą osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami. W działania te zaangażowanych będzie po 25 uczestników projektu w każdej z organizacji partnerskich.

Spis działań

 • Przygotowujemy się do realizacji projektu międzynarodowego Erasmus+
 • Poznajemy naszego Partnera z Malty
 • I wizyta nauczycieli z Malty
 • Jesień – pora roku, która występuje w Polsce
 • Poznajemy naszego partnera w programie Erasmus+
 • Gry i zabawy na świeżym powietrzu
 • Uczymy się funkcjonować przy ruchu lewostronnym
 • Uczymy się j. angielskiego
 • Uczniowie z Autyzmem poznają piktogramy konieczne w podróży
 • Przygotowujemy instrukcje gier i zabaw dla naszych rówieśników z Malty
 • Podróż samolotem
 • I Wymiana doświadczeń
 • W czasie szkolenia naszych nauczycieli w Guardian Angel poznaliśmy system oświaty na Malcie, wymieniliśmy doświadczenia o wielu ciekawych metodach pracy.
 • Nawiązanie współpracy z zakonem Rycerzy św. Jana na Malcie
 • Jak zaplanować podróż samolotem na piękną i słoneczną Maltę?
 • Lecimy samolotem
 • Z wizytą na Malcie
 • Wymiana doświadczeń w trakcie wyjazdu I grupy
 • Podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie
 • Środki transportu
 • Wspólne zajęcia
 • Wspólne zwiedzanie
 • Wymiana doświadczeń w trakcie wyjazdu II grupy
 • Święta i tradycje narodowe, które wspólnie omawiamy
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Europejski Tydzień Autyzmu – 2017
 • Wysyłamy życzenia na Maltę
 • Wymiana doświadczeń w trakcie wyjazdu II grupy
 • Nasi partnerzy z Malty poznają porę roku - Zimę
 • Mamy gości z Malty
 • Rozmowa w lokalnym Radio Sud z Markiem Agiusem – wicedyrektorem Guardian Angel
 • Punkt konsultacyjny Erasmusa + dla mieszkańców
 • Punkt konsultacyjny
 • Dzień Autyzmu
 • Przed wyjazdem
 • 29 maja ·Targi edukacyjne
 • I Ty z Erasmusem + możesz zostać geniuszem – Targi edukacyjne
 • Skype – forma komunikacji
 • Podsumowanie działań projektowych
 • Spotkania ewaluacyjne

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, szkołami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, szkół ich studentów, uczniów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę, umożliwia wyjazdy studentów, uczniów za granicę. Promuje mobilność pracowników szkół, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami lub placówkami oświatowymi.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus

do góry