Strona główna/O nas/Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy

Dyrekcja

mgr Magdalena Misiak-Hojka

Wicedyrektor

mgr Sylwia Grabowska

Grono Pedagogiczne

 • Ks. Jacek Andrzejczak - nauczyciel religii
 • mgr Magdalena Basiura - oligofrenopedagog
 • mgr Katarzyna Biegańska - pedagog specjalny - oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, logopeda,terapeuta ręki
 • mgr Agnieszka Bień-Pawlaczyk - pedagog specjalny
 • mgr Sylwia Bierwagen-Gierak - oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego, terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej
 • mgr Ewa Błaszczyk-oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
 • mgr Andrzej Błażków - oligofrenopedagog
 • mgr Ilona Brzezińska - pedagog specjalny, terapeuta terapii behawioralnej, terapeuta terapii bilateralnej
 • mgr Joanna Chmielewska- oligofrenopedagog
 • mgr Marta Drzankowska - fizjoterapeuta
 • mgr Andżelika Dudzic - oligofrenopedagog
 • mgr Sławomir Gierak - pedagog specjalny, nauczyciel przyrody, biologii, terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej
 • mgr Łukasz Gruszka- oligofrenopedagog ,nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Andrzej Gruszka - oligofrenopedagog, nauczyciel geografii
 • mgr Przemysław Gwoździcki - nauczyciel wychowania fizycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • mgr Patrycja Hanke - pedagog specjalny, terapeuta ręki
 • mgr Małgorzata Kuźnik - logopeda
 • mgr Edyta Idzikowska - oligofrenopedagog, nauczyciel chemii, fizyki, matematyki
 • mgr Wioletta Irzykowska - oligofrenopedagog
 • Monika Jach - oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta terapii czaszkowo-krzyżowej
 • mgr Martyna Klajnert - oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej
 • mgr Katarzyna Kowalczyk - pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog
 • mgr Wioletta Kowcz - oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Anna Kucharska-Zadka - oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta ręki
 • mgr Oskar Langner - nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Anita Lemanik - pedagog specjalny - oligofrenopedagog, nauczyciel historii
 • mgr Maria Lemanik - oligofrenopedagog
 • mgr Mariola Leśniarek - pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta Integracji Sensorycznej
 • mgr Bernadeta Nowak - pedagog specjalny, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • mgr Jarosław Olszok - oligofrenopedagog, pedagog
 • mgr Zbigniew Orkowski - pedagog specjalny - oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Iwona Osiecka - oligofrenopedagog
 • mgr Joanna Ostrowska-Klyta - oligofrenopedagog, nauczyciel plastyki
 • mgr Małgorzata Pastusiak- Kubiak - oligofrenopedagog, nauczyciel biologii i języka angielskiego
 • mgr Barbara Pierzchawka - oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności społecznych
 • mgr Aleksandra Rabiega - psycholog
 • mgr Joanna Rachel - oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego, terapeuta terapii EEG Biofeedback
 • mgr Katarzyna Rachel - pedagog specjalny, nauczyciel muzyki
 • mgr Klaudia Rak - pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta ręki
 • mgr Anna Ratajszczak - pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej
 • mgr Dariusz Sitek- pedagog specjalny - oligofrenopedagog, nauczyciel religii i plastyki
 • mgr Honorata Stańczyk - oligofrenopedagog
 • mgr Patrycja Świątek- pedagog specjalny- oligofrenopedagog, terapeuta terapii Hallwick
 • mgr Ewelina Woronko - pedagog specjalny, pedagog
 • mgr Edyta Woś - pedagog specjalny
 • mgr Justyna Wereszczyńska - nauczyciel edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo, terapeuta Integracji Sensorycznej,trener umiejętności społecznych
 • mgr Katarzyna Żołędziewska - pedagog specjalny, nauczyciel plastyki, techniki, muzyki, bibliotekarz szkolny
 • mgr Leszek Żołędziewski - pedagog specjalny- oligofrenopedagog, nauczyciel techniki i informatyki

Pomoc nauczyciela

 • Elżbieta Grześniak
 • Krystyna Hanke
 • Iwona Karwacka
 • Jadwiga Krawczak
 • Sabina Marciszyn
 • Beata Myśliwiec
 • Iwona Narękiewicz
 • Anna Olejnik
 • Jadwiga Symala

Pracownicy Administracji

 • mgr Karina Zimoch - główny księgowy
 • Paulina Wrześniacka - specjalista
 • mgr Aleksandra Kostrzewa - specjalista

 

do góry