Strona główna/O nas/Projekty - Akcje - Programy/Program Rehabilitacja 25 plus

Program Rehabilitacja 25 plus

Nasza szkoła realizuje program ,,Rehabilitacja 25 plus” finansowany ze środków PFRON.

Głównym celem programu jest zapewnienie uczestnikom ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie przygotowania ich do życia w środowisku społecznym, utrzymania, dalszego kształcenia samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. Staramy się, by byli jak najbardziej sprawczy i gotowi do dorosłości, na miarę swojego osobistego potencjału. Uczestnicy w ramach projektu korzystają z: treningu umiejętności społecznych, zajęć ruchowo-rekreacyjnych, zajęć kulinarnych, informatycznych, doradztwa zawodowego oraz rozwijają swoje kompetencje w zakresie życia społecznego.

Podejmowane są także działania aktywizujące ich zawodowo, odbywa się to w ramach zajęć kulinarnych, wszelkiego rodzaju prac porządkowych oraz pełnienia praktyk – pełnienia funkcji opiekuna uczniów. Uczestnicy mają okazję rozwijać swoje kompetencje społeczne i poznają różnorodne formy spędzania czasu wolnego. Wszystkie te działania służą stworzeniu uczestnikom projektu możliwości łatwiejszego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zachęceniu ich do aktywnego uczestnictwa w wielu dziedzinach życia, rozwijaniu i wzmacnianiu u nich nabytych wcześniej umiejętności, zachęcaniu do jak największej aktywności i samodzielności życiowej.

do góry