Erasmus+

Nasi uczniowie i nauczyciele na Malcie czerwiec 2023
Nasi uczniowie i nauczyciele na Malcie czerwiec 2023
23.05. 2024

Nasi uczniowie i nauczyciele na Malcie czerwiec 2023

W dniach od 13 do 17 czerwca 2023 roku, II grupa uczniów wraz z rodzicami i nauczycielami poleciała na Maltę do partnerskiej szkoły Guardian Angel Secondary School, gdzie wspólnie realizowano Projekt Erasmus+, „Matematyka to zabawa! Wsparcie umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”.

Nasi uczniowie na Malcie - Erasmus+ Maj 2023
Nasi uczniowie na Malcie - Erasmus+ Maj 2023
23.05. 2024

Nasi uczniowie na Malcie - Erasmus+ Maj 2023

W ramach realizacji projektu Erasmus+: „Matematyka to zabawa! Wsparcie umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnościami”, grupa uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w wyjeździe na Maltę. Podczas pobytu uczestnicy projektu brali aktywny udział w zajęciach edukacyjnych w partnerskiej szkole Guardian Angel Secondary School.

Wizyta uczniów i nauczycieli z Malty w Polsce kwiecień 2023
Wizyta uczniów i nauczycieli z Malty w Polsce kwiecień 2023
23.05. 2024

Wizyta uczniów i nauczycieli z Malty w Polsce kwiecień 2023

W dniach 18-22 kwietnia gościliśmy w Polsce oraz i w naszej szkole, delegację uczniów, rodziców oraz nauczycieli z partnerskiej szkoły Guardian Angel Secondary Education ResourceCenter na Malcie w ramach realizacji projektu Erasmus+ pt. „Matematyka to zabawa! Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”.

Współpraca Szkół KA2 Malta - Polska 2020-2023
Współpraca Szkół KA2 Malta - Polska 2020-2023
23.05. 2024

Współpraca Szkół KA2 Malta - Polska 2020-2023

Matematyka to zabawa! Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Uczniowie i nauczyciele z Malty w Polsce listopad 2022 r.
Uczniowie i nauczyciele z Malty w Polsce listopad 2022 r.
23.05. 2024

Uczniowie i nauczyciele z Malty w Polsce listopad 2022 r.

23 listopada 2022 r. ramach projektu Erasmus+, zawitali do nas uczniowie, nauczyciele oraz rodzice z partnerskiej szkoły z Malty. Odbyły się wspólne zajęcia matematyczne w klasach oraz pokaz baniek mydlanych. Ponieważ jesień na Malcie wygląda zupełnie inaczej goście wzięli udział w Jesiennej sesji fotograficznej.

Współpraca Szkół KA2 Polska - Wielka Brytania
Współpraca Szkół KA2 Polska - Wielka Brytania
16.05. 2024

Współpraca Szkół KA2 Polska - Wielka Brytania

W trakcie uzupełniania...

Współpraca Szkół KA2 Malta - Polska 2017-2019
Współpraca Szkół KA2 Malta - Polska 2017-2019
16.05. 2024

Współpraca Szkół KA2 Malta - Polska 2017-2019

W trakcie uzupełniania...

Współpraca Szkół KA2 Polska - Malta 2016-2018
Współpraca Szkół KA2 Polska - Malta 2016-2018
16.05. 2024

Współpraca Szkół KA2 Polska - Malta 2016-2018

Projekt pt. "Edukacja włączająca i kształtowanie kompetencji uczniów szkół specjalnych" realizowany jest przez dwie szkoły specjalne: Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem (Polska) oraz Guardian Angel Secondary Education Resource Centre w Hamrun (Malta) przez okres 22 miesięcy.

Edukacja Kadry 2018-2021
Edukacja Kadry 2018-2021
16.05. 2024

Edukacja Kadry 2018-2021

Rozwój kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w celu zwiększania szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób

Edukacja kadry 2016-2018
Edukacja kadry 2016-2018
16.05. 2024

Edukacja kadry 2016-2018

Uczestnikami projektu są nauczyciele naszej placówki, którzy wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach w Oxford International Study Centre w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności, a następnie będą upowszechniać poznane metody wśród grona pedagogicznego i innych osób zainteresowanych.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, szkołami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, szkół ich studentów, uczniów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę, umożliwia wyjazdy studentów, uczniów za granicę. Promuje mobilność pracowników szkół, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami lub placówkami oświatowymi.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus

do góry