Strona główna/O nas/Projekty - Akcje - Programy/Program Rządowy "ZA ŻYCIEM"

Program Rządowy "ZA ŻYCIEM"

Program „ZA ŻYCIEM” uprawnia do ogólnorozwojowego wsparcia dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w ramach realizacji tego programu, wspiera rodziny z dziećmiu których wykryto wady rozwojowe oraz dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0-6 lat.Zajęcia z wykfalifikowanymi terapeutami i specjalistami prowadzone są w odpowiednio wyposażonych gabinetach i salach w Zespole Szkól Specjalnych w Słupi pod Kępnem, ul Katowicka 8, 63-648 w Słupi pod Kępnem.Aby przystąpić do programu należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • deklarację uczestnictwa w programie „Za Życiem”,
  • lekarskie lub orzeczenia o niepełnosprawności. (wnioski znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Druki do pobrania”)Nasza szkoła zapewnia wszystkim uczestnikom programu konsultacje oraz zajęcia ze specjalistami w zakresie: logopedii, integracji sensorycznej, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, eeg-biofeedbeck, terapii ręki, terapii pedagogicznej, AAC, terapii bilateralnej, terapii czaszkowo-krzyżowej, terapii neurotaktylnej, rehabilitacji metodą Bobath oraz ogólnorozwojowych zajęć ruchowych.
  • Na chwile obecną programem za życiem objętych jest 52 dzieci.
do góry