Strona główna/O nas/Projekty - Akcje - Programy/Erasmus+/Nasi uczniowie i nauczyciele na Malcie czerwiec 2023

Nasi uczniowie i nauczyciele na Malcie czerwiec 2023

23/05 2024

W dniach od 13 do 17 czerwca 2023 roku, II grupa uczniów wraz z rodzicami i nauczycielami poleciała na Maltę do partnerskiej szkoły Guardian Angel Secondary School, gdzie wspólnie realizowano Projekt Erasmus+, „Matematyka to zabawa! Wsparcie umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”.

Uczniowie doskonalili umiejętności matematyczne podczas zajęć, przeliczając zastawę stołową, poznanie środków lokomocji umożliwiających podróżowanie po świecie, ze szczególnym uwzględnieniem samolotu, zajęć kulinarnych – wykonanie lodów według przepisów, podróż do Francji z wykorzystaniem technologii VR.

Nauczyciele uczestniczyli w zajęciach dotyczących wprowadzania nowych technologii VR w edukacji.

Pobyt na Malcie, to nie tylko spotkania w szkole, ale także poznanie kultury, tradycji i przyrody tego kraju (zwiedzanie stolicy – Valetta, miasta Mdina, rejs statkiem na Wyspę Comino oraz do Blue Grotto), a także doskonalenie umiejętności językowych.

Nasi uczniowie i nauczyciele na Malcie czerwiec 2023

35 zdjęć

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, szkołami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, szkół ich studentów, uczniów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę, umożliwia wyjazdy studentów, uczniów za granicę. Promuje mobilność pracowników szkół, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami lub placówkami oświatowymi.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus

do góry