Strona główna/O nas/Projekty - Akcje - Programy/Erasmus+/Uczniowie i nauczyciele z Malty w Polsce listopad 2022 r.

Uczniowie i nauczyciele z Malty w Polsce listopad 2022 r.

23/05 2024

23 listopada 2022 r. ramach projektu Erasmus+, zawitali do nas uczniowie, nauczyciele oraz rodzice z partnerskiej szkoły z Malty. Odbyły się wspólne zajęcia matematyczne w klasach oraz pokaz baniek mydlanych. Ponieważ jesień na Malcie wygląda zupełnie inaczej goście wzięli udział w Jesiennej sesji fotograficznej.

Drugi dzień wizyty gości z partnerskiej szkoły w ramach programu Erasmus+ upłynął na wspólnej pracy i zabawie. Zaprezentowano metody, jakie stosujemy w realizacji edukacji matematycznej, m.in. Matematyczne Stacje Badawcze.

Przeprowadzono szkolenie, na którym nauczyciele z Malty poznali metody kodowania za pomocą kolorowych kubków oraz paluszkową tabliczkę mnożenia.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła terapia EEG Biofeedback, która wspomaga proces uczenia się.

Ostatni dzień pobytu delegacji z Malty upłynął w świątecznej atmosferze. Jako pierwsze odbyły się zajęcia w klasach oraz na Sali gimnastycznej. Następnie uczniowie i nauczyciele z partnerskiej szkoły wspólnie z naszymi uczniami i nauczycielami przygotowali świąteczne pierniki. Lekcja matematyki w kuchni była dla wszystkich ciekawym i radosnym doświadczeniem, uczniowie odważali, przeliczali, wycinali kształty i oczywiście dekorowali. Na zajęciach obecny był również szczególny gość Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka.

Uczniowie i nauczyciele z Malty w Polsce listopad 2022 r.

38 zdjęć

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, szkołami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, szkół ich studentów, uczniów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę, umożliwia wyjazdy studentów, uczniów za granicę. Promuje mobilność pracowników szkół, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami lub placówkami oświatowymi.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus

do góry