Strona główna/O nas/Projekty - Akcje - Programy/Erasmus+/Wizyta uczniów i nauczycieli z Malty w Polsce kwiecień (..)

Wizyta uczniów i nauczycieli z Malty w Polsce kwiecień 2023

23/05 2024

W dniach 18-22 kwietnia gościliśmy w Polsce oraz i w naszej szkole, delegację uczniów, rodziców oraz nauczycieli z partnerskiej szkoły Guardian Angel Secondary Education ResourceCenter na Malcie w ramach realizacji projektu Erasmus+ pt. „Matematyka to zabawa! Wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji matematycznych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”.

Odbyły się wspólne zajęcia matematyczne, dotyczące: figur geometrycznych, matematyki w kuchni, na lekcji religii (liczba 12 w kontekście 12 apostołów). Uczniowie obserwowali proces programowania oraz powstawania zawieszek do kluczy przy użyciu drukarki 3D, w pracowni informatycznej rozwiązywali zadania matematyczne z wykorzystaniem odpowiednich programów.

W drugim dniu dużą atrakcją dla gości były zajęcia na basenie szkolnym.

Dla nauczycieli z partnerskiej szkoły zorganizowane zostało szkolenie, w którym zaprezentowano innowacyjne metody pracy w realizacji treści matematycznych, jako metodę wspomagającą uczenie się zaprezentowano EEG Biofeedback.

W drugim dniu z delegacją z Malty spotkała się Wicestarościna Kępińska Alicja Śniegocka. Rozmawiała z kadrą pedagogiczną na temat możliwości wzajemnej współpracy i korzyści z tego płynących. Podczas pożegnania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki przygotowane przez Powiat.

Pobyt delegacji w Polsce to nie tylko zajęcia w szkole ale również zwiedzanie naszego kraju. Tym razem goście odwiedzili Park Dinozaurów w Krasiejowie, Wrocławskie ZOO oraz Eksperymentarium w Łodzi.

W najbliższym czasie to znaczy w maju oraz w czerwcu dwie grupy uczniów, nauczycieli oraz rodziców wezmą udział w mobilności na Maltę.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów, uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami, szkołami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ jest programem dla uczelni, szkół ich studentów, uczniów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę, umożliwia wyjazdy studentów, uczniów za granicę. Promuje mobilność pracowników szkół, stwarza liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami lub placówkami oświatowymi.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program Erasmus

do góry